Condicions i bases del sorteig

CONDICIONS I BASES DEL SORTEIG

1.- El sorteig està organitzat per l’associació sense ànim de lucre ASSOCIACIÓ SET 11 ESPORTS., domiciliada a C/ Josep Borras n. 19 Balaguer (25600) Lleida i amb CIF.G- 55290092, Tel.:686 50 62 86; a./e.: info@set11esports.com, Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i, la seva secció esportiva, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el número A02005”

2.- Las bases del sorteig seran publicades a través de la pàgina web de l’associació (www.set11esports.com).

3.- El premi consistirà en un viatge: VOL + ALLOTJAMENT + ENTRADES A DISNEYLAND PARIS PER A 2 ADULTS + 1 MENOR DE 12 anys valorat en 1.350.- €.

El viatge es podrà realitzar entre els dies 17/10 i 17/11 de 2022, excepte caps de setmana. El premiat podrà optar per substituir el viatge per un val regal pel mateix import. En qualsevol cas el premi estarà subjecte a la corresponent retenció per IRPF.

4.- La distribució dels talonaris es farà a través de la pàgina web de l’associació havent de fer-se càrrec l’adquirent del preu del transport (15 € península, Illes Balears i Andorra).

5.- El guanyador serà qui tingui el número que correspongui amb el primer premi al sorteig de la ONCE del dia 30/08/2022. El número premiat també es publicarà a la pàgina web de l’associació.

6.- S’expediran 99.999 butlletes numerades del 00001 al 99999 que es començaran a vendre el dia 23 de març de 2022 fins al dia 22 d’agost de 2022, inclòs, o fins a final d’existències.

8.- Les butlletes s’oferiran a canvi d’un donatiu d’un euro (1.- €).

9.- El guanyador haurà de presentar el resguard de la participació juntament amb el seu DNI per tal de poder ser-li entregat el premi. El premi tindrà una caducitat de 30 dies a partir de la data del sorteig.

10.- El premi està subjecte a IRPF a càrrec del guanyador del mateix.

11.- La disponibilitat i tarifes del premi podran variar segons disponibilitat en el moment de fer la reserva en ferm, o be, podran optar a un xec Regal per l’import valorat menys la retenció.

12.- Les butlletes compreses entre els números 1053 – 1056, 8001 – 8400, 13601 – 13700, 13701 – 13800, 13801 – 13900 i 13901 – 14000 queden excloses del sorteig (a causa de la seva pèrdua).

Lleida, 23 de març de 2022.

Obrir WhatsApp
Vols més informació?